چرا هند سفیر پاکستان را دوباره احضار کرد؟

هند پس از کشته شدن هفده نظامی هندی در حمله تروریستی در ایالت جامو و کشمیر، برای دومین بار در این هفته، سفیر پاکستان در دهلی نو را احضار کرد….