دست‌کم ۱۲ سرباز افغانستان در حمله‌ همرزمان خود در شمال این کشور کشته شدند

نیروی پلیس افغانستان از کشته‌شدن دست‌کم ۱۲ سرباز این کشور در حمله‌ای به دست همرزمانِ خود خبر داده است.