دست‌کم ۱۲ سرباز افغانستان در حمله‌ همرزمان خود در شمال این کشور کشته شدند