واکنش تند وزیر بهداشت به یک دانشجوی طب سنتی

وزیر بهداشت در پاسخ به گلایه یکی از دانشجویان طب سنتی برای تبدیل معاونت طب سنتی به دفتر گفت: این موضوع به شما ربطی ندارد.