حمایت انگلیس از تحقیقات سازمان ملل در مورد جنایات جنگی سعودی در یمن

روزنامه گاردین در گزارشی از تغییر موضع دولت انگلیس در قبال لزوم تحقیقات مستقل در مورد نقض حقوق بشر و جنایت جنگی عربستان سعودی و متحدانش در یمن خبر داد.