راه‌آهن دوباره در اختیار قوه قضاییه

تیم فوتبال راه‌آهن که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود به دلیل عدم پرداخت به موقع مبلغ واگذاری از سوی شرکت خریدار، دوباره به قوه قضاییه بازگردانده شد.