ترکیب اصلی دیناموزاگرب- یوونتوس

یوونتوس در دومین دیدارش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان، میهمان دینامو زاگرب است.