مدیر امور تجاری مخابرات: کاهش بیش از ۳۰ درصدی قیمت اینترنت

به گفته‌ی مدیر امور تجاری شرکت مخابرات، قیمت اینترنت در برخی از سرویس‌ها بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.