در تئاتر استان‌ها چه می‌گذرد؟

برپایی جشنواره های تئاتر استانی از نیمه شهریور پارسال شروع شده است و با حضور سی و یک استان همچنان ادامه دارد.۲۱:۴۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر