وزیر بهداشت خواستار توجه مسئولان و معاونان وزارت بهداشت به قرآن شد

وزیر بهداشت با تاکید براینکه توجه به قرآن سرمایه گذاری محسوب می شود از مسئولان و معاونان وزارت بهداشت خواست به این امر مهم توجه کنند.