وزیر بهداشت خواستار توجه مسئولان و معاونان وزارت بهداشت به قرآن شد