تاکید بر تدوین نقشه راه ۵ ساله همکاری ایران و عمان

وزیر صنعت معدن و تجارت ایران در دیدار با وزیر صنعت عمان گفت:باید نقشه ۵ ساله همکاری های اقتصادی. بین ایران و کشور پادشاهی عمان هر چه سریعتر تدوین و به تصویب طرفین برسد.