کنفرانس خبری هجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی

به گزارش خبرنگار ایمنا، در این کنفرانس مدیر منطقه غرب آسیا شورای جهانی صنایع دستی و معاون صنایع دستی کشور اظهار داشت: کار ما در هجدهمین اجلاس صنایع دستی امشب تمام می شود ولی کار شما اهالی رسانه هیچگاه تمام نخواهد شد و ما امیدواریم کار شما در روزهای آینده به اوج برسد و از […]