اعطای نشان دست خلاق به صورت بین المللی

به گزارش ایمنا، در این کنفرانس مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به این که برگزاری اجلاس جهانی صنایع دستی نقطه مثبتی در تاریخ اصفهان است، گفت: یکی از دستاوردهای این اجلاس این است که هنرمندان اکنون به جای این که در دریای اصفهان شنا بکنند با اقیانوس جهانی مواجه […]