سنگ کلیه‌تان را با ترن هوایی دفع کنید!

به گزارش ایران خبر، به نقل از انگجت، نتایج این پژوهش با آزمایش این فرضیه بر روی یک بیمار به دست آمد که در کلیه خود سه عدد سنگ داشت و بعد از سوار شدن ترن هوایی سنگ‌های کلیه وی دفع شد. در ابتدا این آزمایش و تجربه دفع سنگ ممکن بود که تصادفی به نظر […]