حیدر العبادی: ترکیه هیچ نقشی در عملیات ضد داعش ندارد