گالوپ: بی رغبتی ۳۱ درصد آمریکایی‌ها به شرکت در انتخابات

تازه ترین نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می دهد که ۳۱ درصد مردم آمریکا برای شرکت در این دوره از انتخابات کشورشان رغبتی ندارند .