گالوپ: بی رغبتی ۳۱ درصد آمریکایی‌ها به شرکت در انتخابات