جاش ارنست: پیگرد دیپلمات‌های عربستان امنیت نیروهای آمریکایی را به خطر میاندازد

سخنگوی کاخ ‌سفید در کنفرانس خبری خود به بیان دلیل وتوی قانون محاکمه عوامل خارجی دخیل در حوادث یازده سپتامبر پرداخت.