ویدئو/ نخستین مناظره نامزدها به تخریب یکدیگر گذشت

نخستین مناظره دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا با مچ گیریهای سیاسی دو طرف برای انحراف افکار عمومی آمریکا همراه بود.۲۲:۰۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر