نظر سنجی گالوپ:۳۱ درصد آمریکایی ها رغبتی برای شرکت در انتخابات ندارند