بزرگراه شهید حکیم تعریض می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۵ گفت: با هدف روان‌سازی تردد و کاهش حجم ترافیک طرح تعریض بزرگراه شهید حکیم در دستور کار قرار گرفت.۲۲:۲۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر