بررسی سند آمایش دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای ستاد نقشه جامع علمی کشور اعلام کرد: دانشگاه آزاد به سند آمایش آموزش عالی پیوست.۲۲:۲۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر