افزایش سرمایه‌گذاری نظامی پنتاگون برای مقابله با پیونگ‌یانگ و مسکو