فوری: سام آلاردایس از نیمکت انگلیس اخراج شد

سام آلاردایس، سرمربی ۶۱ ساله تیم ملی انگلیس بعد از گذراندن دوران کوتاهی روی نیمکت این تیم از سمت خود اخراج شد.