پاسخ ایران به ادعاهای وزیران خارجه امارات و بحرین

دبیر اول نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نیویورک، ادعاهای بی اساس وزیر خارجه امارات در مجمع عمومی سازمان ملل را مضحک و ریاکارانه دانست.۲۲:۲۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر