هواپیمای بدون سرنشین داعش در غرب عراق سرنگون شد

پایگاه خبری المسله عراق از سرنگون شدن یک هواپیمای بدون سرنشین داعش در غرب القیاره خبر داد.