وزیر نفت عربستان: تا پایان سال درباره تثبیت سقف تولید به توافق میرسیم

وزیر نفت عربستان اعلام کرد توافق بر سر تثبیت سقف تولید نفت تا پایان سال به دست خواهد آمد.