لینک های گروه عمومی اکنون به نسخه بتای واتس اپ راه پیدا کردند