تنها بعد از ۶۷ روز/ فوری: اخراج سم آلاردایس از تیم ملی انگلیس