ایران و استرالیا تفاهم نامه آبی امضا کردند

یادداشت تفاهم مدیریت بهینه مصرف آب میان کشورهای ایران و استرالیا امضا شد.۲۲:۳۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر