نروژ خواستار صادرات ماهی سالمون به ایران شد

پرسنت‌برگ تاکید کرد: ایران برای کشور بلژیک بازار بسیار جذابی است و ما می‌توانیم ماهی سالمون با کیفیت خودمان را به ایران بفروشیم و معتقدیم که ایرانی‌ها شایسته‌ خوردن بهترین ماهی دنیا هستند.۲۲:۳۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر