کلینتون: اختلاف گسترده‌ای میان دو دیدگاه درباره آینده آمریکا وجود دارد

کلینتون در نخستین سخنرانی خود پس از مناظره انتخاباتی در کارولینای شمالی گفت: تاکنون شاهد چنین اختلاف گسترده ای میان دو دیدگاه در خصوص آینده کشور نبوده ایم.