کلینتون: اختلاف گسترده‌ای میان دو دیدگاه درباره آینده آمریکا وجود دارد