سرمایه‌گذاری هنگفت پنتاگون برای مقابله با پیونگ‌ یانگ و مسکو