کوربین: با احیای سوسیالیسم به نخست‌وزیری انگلستان خواهم رسید

رئیس حزب کارگر انگلیس می‌گوید این حزب باید با احیای سیاست‌های سوسیالیستی برای رسیدن به قدرت تلاش کند.