حجتی دستور بررسی واردات گندم در زمان ممنوعیت را داد

وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به واردات گندم در زمان ممنوعیت گفت: افرادی که در حال طی فرایند واردات بودند با ممنوعیت مواجه شده‌اند که مشکل آنها را برطرف می‌کنیم. اما اجازه سوء استفاده برخی را نمی‌دهیم و موارد را به صورت مورد به مورد بررسی می‌کنیم.۲۲:۴۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر