کوربین: برای رسیدن به نخست‌وزیری سوسیالیسم را در انگلستان احیا می‌کنم

رئیس حزب کارگر انگلیس می‌گوید این حزب باید با احیای سیاست‌های سوسیالیستی برای رسیدن به قدرت تلاش کند.