مرگ یک داعشی هنگام ربودن دختر عراقی

یکی از عناصر داعش هنگامیکه قصد داشت یک دختر عراقی را برباید، به دست مادر آن دختر به قتل رسید….