۲۵۰ جعل علامت استاندارد در کشور شناسایی شد

معاون سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به بازرسی کالاهای مشمول استاندارد اجباری گفت: ۲۵۰ مورد جعل علامت استاندارد در کشور کشف و به مراجع قضایی معرفی شده است.