تحصن بحرینی‌ها مقابل منزل شیخ عیسی قاسم وارد صدمین روز شد

تحصن مردم بحرین مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین در منطقه الدُراز، وارد روز صدم خود شد.