آمار فروش بازی ها به عرضه ۱۵۰ هزار HTC Vive اشاره دارد

با احستاب مجموع دو کیت توسعه که از الگوی اولیه سال ۲۰۱۲ در بازار یافت می شود، آکیلس ریفت به سختی به آمار فروش ۱۷۵ هزار واحد می رسد. اما به نظر می رسد HTC Vive بازار بهتری کسب کرده و در مدت زمان کوتاهی از انتشار توانسته به آمار مشابهی دست یابد. اطلاعات اولیه […]