استقرار موقت کنسولگری عراق درالبرز به منظور ارائه ویزا به زائران اربعین