ایران و سوئیس در زمینه ایمنی هسته ای تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تفاهم نامه همکاری در زمینه ایمنی هسته ای بین نظام ایمنی هسته ای جمهوری اسلامی ایران و نظام ایمنی هسته ای سوییس در محل نمایندگی دایم کشورمان در وین امضا شد.۲۳:۳۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر