ارتش سوریه حمله تروریست ها را دفع کرد/ پاکسازی منازق غوطه شرقی