۹۰ درصد از خریداران گلکسی نوت ۷ درصدد خرید نسخه تعویض شده این گوشی هستند

سامسونگ آمار جدیدی را از روند تعویض گلکسی نوت ۷های معیوب ارائه کرده که نشان از وفاداری خریداران این گوشی هوشمند دارد.