۹۰ درصد از خریداران گلکسی نوت ۷ درصدد خرید نسخه تعویض شده این گوشی هستند