کشف مقادیر زیادی اسلحه از زیر خاک در استانبول

پلیس استانبول سه شنبه شب در یک زمین خالی در منطقه اسکودار، بیش از ۲۰۰ قبضه اسلحه کمری پنهان شده در زیر خاک را کشف کرد.