قوانین عجیب عربستان صدای زنان این کشور را درآورد

بیش از ۱۴ هزار زن عربستانی با امضای طوماری از حکومت این کشور، خواستند قوانین دست و پاگیر و غیر منطقی ضد زنان را لغو کنند.۲۳:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر