برگزاری نشست غیررسمی اوپک بدون حضور روسیه

وزیر نفت ونزوئلا در اظهاراتی از برگزاری جلسه غیر رسمی اوپک بدون حضور روسیه خبر داد.۲۳:۴۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر